17 Laavu, José, Fadia, Mako ja Minna meditoivat nuotiolla 121117, kuva PR