Priser på översättning

OBS! Timlönen är bara 29,00 euro: om den blir förmånligare, så väljer vi den!  Obs!  Ingen mervärdeskatt!

Standardspråk                   per ord          per rad           per sida         per fullskriven sida

(60 slag)        (1560 slag)    (4680 slag)

svenska-finska                    0,18               1,40               28,00             79,50

engelska-finska                   0,18               1,40               28,00             79,50

tyska-finska                         0,21               1,70               32,80             93,00

finska-engelska                   0,21               1,70               32,80             93,00

Som standardspråk räknas ett allmänspråk, som kan förstås av vem som helst och som inte innehåller t.ex. tekniska specialtermer.

Tekniskt språk, t.ex. patenttext och manualer.

svenska-finska                     0,24               1,90               37,40             106,00

engelska-finska                   0,21               1,70               32,80             93,00

finska-engelska                   0,24               1,90               37,40             106,00

Priserna inkluderar inte språkgranskning av en person med respektive språk som modersmål.

Tio procent rabatt på översättningsarbete på mer än tio 1560-slagsidor.  OBS!  Ingen mervärdeskatt!

Utgångspris 20,00 euro.

Tolkning (finska-engelska-finska) 40-50 euro per timme.

Språkgranskning (finska) 29,00 euro per timme.

Senast uppdaterad